Përgjegjësia sociale

Të gjitha mjediset prodhuese të kapanonëve dhe fabrikave tona kontrollohen rregullisht për kushtet higjenike, zbatimin e procedurave të prodhimit dhe spastrimit të mbetjeve. Të gjithë punonjësit tanë punojnë në kushte nga më bashkëkohoret dhe sipas të gjitha standardeve ligjore. Në të gjitha nismat kemi marrë gjithmonë paraysh legjislacionin në fuqi ne lidhje me përmirësimin e vazhdueshëm te kushteve për punonjësit tanë, atyre mjedisore, atyre higjenike e deri te kushet në të cilat shpendët tanë prodhojnë vezën më cilësore  në tregun Shqiptar.

View the embedded image gallery online at:
http://www.reas.al/al/pergjegjesia-sociale#sigFreeIddecd0e7973
View the embedded image gallery online at:
http://www.reas.al/al/pergjegjesia-sociale#sigFreeId27f08f7c31
View the embedded image gallery online at:
http://www.reas.al/al/pergjegjesia-sociale#sigFreeIdf03c3b5977
View the embedded image gallery online at:
http://www.reas.al/al/pergjegjesia-sociale#sigFreeId3728314b03